Zákon o realitním zprostředkování


Klíčová slova článku zákon o realitním zprostředkování, realitní makléř, zkouška, povolení, pojištění, vázaná živnost Datum vytvoření článku 8.4.2020 Kdy naposledy čteno 20.7.2024 21:26
Konečná & Zacha advokátní kancelář

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář
Lazarská 3
11000 Praha
http://konecna-zacha.com

Dne 17. února 2020 vyšel ve sbírce zákonů zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování (dále jen „Zákon“), proto bychom Vás rádi informovali o některých povinnostech, které musí realitní zprostředkovatelé, tak jak jsou definováni v § 2 Zákona, splnit v různých časových obdobích od účinnosti Zákona dle přechodných ustanovení Zákona.

Účinnost zákona nastává 15. den po publikaci ve sbírce zákonů (dle Beck-online s odkazem na rozsudek NSS č.j. 4 Ans 5/2007-60, k takovému závěru dochází i předseda Ústavněprávního výboru PS), to znamená, že Zákon nabude účinnosti dne 3. března 2020.

Pojištění

 • Podnikatel je povinen nejpozději do 3. května 2020, tj. do 2 měsíců od účinnosti zákona být pojištěn pro případ škody způsobené svojí činností, s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 1.750.000,- Kč na jednu pojistnou událost a nejméně ve výši 3.500.000,- Kč pro souběh pojistných událostí v 1 roce;
 • Pojistnou smlouvu je třeba předložit do 10 dní od jejího uzavření Ministerstvu pro místní rozvoj;
 • Limity pojištění jsou o 50 % nižší pro realitní zprostředkovatele, kteří pracují pod obchodním názvem jiných společností (franšízingové společnosti);

Živnost vázaná

 • Podnikatel, který přede dnem nabytí účinnosti Zákona poskytoval realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona“ je povinen do 3. září 2020, tj. do 6 měsíců od účinnosti zákona ohlásit živnost vázanou, která zní „Realitní zprostředkování“, přičemž je třeba doložit splnění podmínek uložených živnostenským zákonem, které jsou alternativně:
  • Vysokoškolské vzdělání magisterské v oboru ekonomickém, právním či stavebním;
  • Vysokoškolské vzdělání bakalářské, 1 rok praxe v oboru a MBA studium se zaměřením na nemovitosti;
  • Vysokoškolské vzdělání, vyšší odborné vzdělání nebo maturita, 3 roky praxe v oboru; nebo
  • Certifikační zkouška.
 • Podnikatel je povinen zajistit výkon realitního zprostředkování pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost dle přílohy č. 5 Zákona. Tato povinnost musí být splněna do 3. března 2022, tj. do 2 let od účinnosti zákona.

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte