Zrušení předkupního práva k podílu na nemovitosti


Klíčová slova článku Smluvní pokuta, nemovitosti, nájem bytu, předkupní právo, spoluvlastnictví, zrušeno Datum vytvoření článku 8.4.2020 Kdy naposledy čteno 29.5.2024 23:53
Konečná & Zacha advokátní kancelář

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář
Lazarská 3
11000 Praha
http://konecna-zacha.com

Dne 18. 3. 2020 schválil Senát České republiky rozsáhlou novelu zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Občanský zákoník“), jejíž předpokládaná účinnost je k 1. 7. 2020, která nově zruší stávající podobu předkupního práva spoluvlastníků nemovitosti k podílu na této nemovitosti a výrazným způsobem změní některé zaběhlé instituty v úpravě společenství vlastníků jednotek (dále jen jako „SVJ“), jakož i zavede možnost smluvní pokuty u nájmu bytu a nájmu domu. Krom výše uvedeného se novela také zabývá změnou zák. č. 90/2012 Sb., o kapitálových společnostech a družstvech, a to konkrétně změnou v úpravě družstev.

Zrušení předkupního práva

Nejdůležitější změnou je bezpochyby zrušení předkupního práva spoluvlastníků k podílu na nemovité věci. Toto právo bude (staro)nově zachováno pouze pro spoluvlastnictví založené pořízením pro případ smrti s trváním po dobu 6 měsíců od vzniku takového spoluvlastnictví.

Předkupní právo bylo problematické především při převodu garážových stání v domech s SVJ. Garážové stání v domě s SVJ je totiž zpravidla vyjádřeno jako spoluvlastnický podíl na jednotce garáže, která zahrnuje všechna garážová stání v dané nemovitosti. Dle nynější úpravy jsou nuceni všichni, kteří prodávají „své“ garážové stání v domě s SVJ, nabídnout ho před prodejem nejdříve ostatním vlastníkům garážových stání, jako spoluvlastníkům na jednotce garáže. Celý proces převodu je tak nejen administrativně, ale i časově velmi náročný, s ohledem na to, že předkupník má ze zákona 3 měsíce na zaplacení kupní ceny prodávajícímu namísto koupěchtivého.

Dle znění novely již nebude muset převodce podílu na nemovité věci (typicky tedy převodce garážového stání v nemovitosti se SVJ), vyčkávat (ne)využití předkupního práva ostatními spoluvlastníky a odpadne tak často složitě realizovatelná administrativní zátěž. Zákonodárce se tím vrátil k původní koncepci obsažené v Občanském zákoníku před novelou účinnou od 1. 1. 2018, kterou bylo zákonné předkupní právo spoluvlastníků všech nemovitostí zavedeno.

Změny týkající se společenství vlastníků jednotek

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte