Nové zadávací směrnice EU zveřejněny!


Klíčová slova článku Nové zadávací směrnice EU, kvalifikační předpoklady, veřejné zakázky Datum vytvoření článku 31.3.2014 Kdy naposledy čteno 20.7.2024 20:52
Mgr. David Dvořák, LL.M Mgr. David Dvořák, LL.M

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Karoliny Světlé 25
110 00 Praha 1
http://mt-legal.com

Dne 28. března 2014 byly v Úředním věstníku EU (řada L, č. 94) po více než dvouletém legislativním procesu zveřejněny nové směrnice upravující zadávání veřejných zakázek, a to konkrétně:

  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES;
  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES; a
  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí.

Směrnice jsou dostupné i v češtině na adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=OJ:L:2014:094:TOC

Lhůta pro jejich vnitrostátní transpozici je stanovena do 18. dubna 2016, v ČR však lze očekávat snahu o přijetí nové právní úpravy dříve. Podle dostupných informací by měl být již do konce května 2014 předložen vládě návrh věcného záměru nového zákona a v říjnu pak paragrafové znění.

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte