Mgr. Petr Šabatka

Mgr. Petr Šabatka

Petr Šabatka je partnerem v advokátní kanceláři Haškovcová&Co. Je členem České advokátní komory. Zaměřuje se na právo nemovitostí, obchodní právo a zastupování před soudy. Má zkušenosti také v oblasti bankovnictví a financí a v oblasti práva IT. Petr Šabatka publikoval řadu článků týkající se různých aspektů českého práva.

Specializace:

 • právo nemovitostí
 • obchodní právo a právo obchodních společností
 • fúze a akvizice, private equity
 • zastupování před soudy
 • bankovnictví a finance
 • právo IT

Jazykové kompetence:

čeština, angličtina, francouzština, slovenština

Vzdělání:

 • Masarykova univerzita v Brně (Mgr., 2005)

Pracovní zkušenosti:

 • 2010- partner, Haškovcová&Co., Praha
 • 2007-2010 koncipient/advokát, bpv Braun Haškovcová s.r.o., Praha
 • 2005-2006 koncipient, Sodomka Souček Jindra Mokrý & partners, Praha

Track record:

 • Poradenství přednímu českému poskytovateli financování motorových vozidel spočívající v komplexní správě a vymáhání pohledávek v insolvenčních řízeních (přihlašování pohledávek, efektivní realizace zajištění, jednání s insolvenčními správci, zastupování v incidenčních sporech), dědických řízeních (přihlašování pohledávek, jednání s dědici, mimosoudní řešení, soudní vymáhání), likvidacích (přihlašování pohledávek, jednání s likvidátory a vymáhání včetně realizace zajištění) a pasivních exekucích (vylučování majetku z exekuce a uspokojování v rámci veřejných dražeb). Nominální hodnota spravovaného portfolia pohledávek činí 300 milionů korun českých.
 • Poradenství skupině soukromých investorů při správě brown field areálu v hodnotě 1 mld. Kč a při jeho přípravě k prodeji;
 • Poradenství švýcarskému developerovi při akvizici, developmentu a následnému prodeji nákupního a office centra ve výši 600 mil. Kč
 • Zastupování mezinárodního nemovitostního investičního fondu v přeshraničním insolvenčním řízení vedeném jednomu z předních středo-evropských developerů;
 • Poradenství jednomu z největších světových prodejců potravin při celkové restrukturalizaci jeho podniku v České republice.
 • Poradenství mezinárodnímu nemovitostnímu investičnímu fondu při akvizici a správě prvotřídních residenčních projektů v Bratislavě a Budapešti;
 • Poradenství českému státnímu orgánu při několika záležitostech souvisejících s předsednictvím České republiky Evropské unii;
 • Poradenství italskému investorovi při akvizici části pražského rezidenčního a kancelářského portfolia významné české developerské společnosti v hodnotě 16 mil. EUR
 • Poradenství syndikátu rakouských bank týkající se rozšíření stávajícího úvěru poskytnutého jednomu z předních českých výrobců velkoplošných materiálů na bázi dřeva
 • Zastupování mezinárodní pojišťovací skupiny před českými soudy ve sporech týkajících se nároků na náhradu škody na zdraví
 • Poradenství přednímu evropskému obchodníkovi se zkapalněným plynem při celkové restrukturalizaci jeho podniku v České republice.

Vybrané publikace:

 • Šabatka, Zásady neformálnosti licenčních smluv a její dopady na proces kontraktace při šíření a distribuci software, 2/2011, elaw.cz
 • Šabatka, Právní úprava klinických hodnocení humánních léčivých přípravků (tzv. klinických studií) 1/2011, elaw.cz
 • Haškovcová/Šabatka: Velká novela Stavebního zákona, Development News 11/2009
 • Haškovcová/Šabatka: Novinky a plánované změny právní úpravy nemovitostí, Development News 1-2/2009
 • Haškovcová/Šabatka: Vypověditelnost nájemních smluv, Realit 06/2008
 • Šabatka, Mezinárodní pravomoc podle nařízení o insolvenčních řízeních, Právní rozhledy 3/2006.