Připravovaná novela insolvenčního zákona postihující šikanózní návrhy na zahájení insolvenčního řízení


Klíčová slova článku novela insolvenčního zákona, šikanózní insolvenční návrh Datum vytvoření článku 24.7.2012 Kdy naposledy čteno 29.5.2024 23:01
Mgr. Petr Šabatka Mgr. Petr Šabatka
Mgr. Jana Švábová

Haškovcová & Co.
Václavské nám. 33
11000 Praha
http://haskovcova.com

Zákon č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, dále jen „insolvenční zákon“ byl od počátku nabytí účinnosti několikrát novelizován. Výjimkou není ani rok 2012, kdy je projednávána zcela zásadní novela, jejímž prostřednictvím se zákonodárce rozhodl zareagovat na z pohledu zákona neopodstatněné podávané (tzv. „šikanózní“) insolvenční návrhy.

Šikanózní insolvenční návrhy jsou často věřiteli podávány s úmyslem poškodit jméno společnosti nebo fyzické osoby za účelem vyřazení konkurenta v hospodářské soutěži. V zásadě jde o nastolení negativního vnímání a tím i ohrožení dobré pověsti domnělého „dlužníka“.

V reakci na dlouhotrvající praxi šikanózních návrhů byla dne 25.1.2012 vládou schválena novela insolvenčního zákona předložená ministerstvem spravedlnosti, která si v souladu s předloženou důvodovou zprávou klade za cíl doplnění pravomocí insolvenčním soudům, zejména rozšíření možnosti vydání tzv. předběžných opatření, zavedením sankcí za podání šikanózního návrhu nebo odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost. Novela je aktuálně projednávána ve třetím čtení v poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.[1]

Současný stav

Z platné právní úpravy plyne, že věřitel je oprávněn podat insolvenční návrh, ve kterém musí být zároveň uvedeny rozhodující skutečnosti prokazující dlužníkův úpadek, tedy skutečnost, že se dlužník nachází v platební neschopnosti, tj. má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší než 30 let po lhůtě splatnosti a zároveň tyto závazky není schopen plnit.[2] Stávající platná právní úprava insolvenčního zákona neumožňuje insolvenčnímu soudu odmítnutí insolvenčního návrhu pro nedůvodnost, naopak soud je povinnen bez zbytečného odkladu zahájit insolvenční řízení vyhláškou zveřejněnou nejpozději do 2 hodin po doručení insolvenčního návrhu za předpokladu, že insolvenční návrh nevykazuje věcné vady. Skutečnost informující o zahájení insolvenčního řízení je veřejně publikována prostřednictvím internetových stránek, což má v případě nedůvodného návrhu za účel negativní a neodpovídající informaci o dlužníkově úpadku.

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte

Infodeska.cz