JUDr. Jozef Aujezdský

JUDr. Jozef Aujezdský

Josef Aujezdský absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a je spolutvůrcem systému eAdvokacie umožňujícího poskytování právních služeb prostřednictvím internetu. Je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory a patří mezi zakládající partnery advokátní kanceláře Mašek, Kočí, Aujezdský. Ve své praxi se věnuje zejména právní úpravě nehmotných statků (se zaměřením na autorské právo, ochranné známky, doménová jména a ochranu databází), obchodním závazkovým vztahům (včetně nekalé soutěže) a dalším právním aspektům souvisejícím s podnikáním v prostředí internetu, a to i v případech, kdy tyto vztahy obsahují mezinárodní prvek či souvisí s aplikací komunitárního práva. K těmto otázkám se pravidelně vyjadřuje také v médiích.

V rámci své činnosti pro advokátní kancelář Mašek, Kočí, Aujezdský mimo jiné zpracovával komplexní dokumentaci pro distribuci software, pro provoz on-line obchodů, pro pořádání spotřebitelských soutěží či pro poskytování služeb v informační společnosti (včetně vytváření obchodních podmínek pro velkou řadu webových služeb a jiných projektů). Zastupoval klienty v řadě případů souvisejících s ochrannými známkami, nekalou soutěží v prostředí internetu či v případech doménových sporů. Ve své publikační činnosti se věnuje zejména právní problematice počítačových programů (včetně problematiky Open Source a free software) a právním aspektům podnikání v prostředí internetu.