Ústavní soud odložil vykonatelnost rozsudku Nejvyššího soudu v tzv. kauze H-System


III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jiří Zemánek) odložil do rozhodnutí Ústavního soudu ve věci samé vykonatelnost rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. června 2018 č. j. 29 Cdo 4470/2015-682, na základě kterého mělo Stavební bytové družstvo Svatopluk do jednoho měsíce vyklidit předmětné bytové domy a vyklizené je předat insolvenčnímu správci.

Smyslem odkladu vykonatelnosti napadeného rozhodnutí orgánu veřejné moci je předejít situaci, kdy by po eventuálním zrušení napadeného rozhodnutí Ústavním soudem bylo nemožné či neúměrně obtížné vrátit stav věci do podoby před takovým protiústavním rozhodnutím orgánu veřejné moci. O takový případ jde i v nyní posuzované věci. V případě výkonu rozhodnutí vyklizením nemovitostí by práva stěžovatelů byla dotčena v takové míře, že by jejich navrácení zpět bylo velmi ztíženo, ne-li zcela znemožněno. Odložení vykonatelnosti napadeného rozhodnutí současně nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem.

Jde o procesní rozhodnutí, kterým Ústavní soud nikterak nepředjímá výsledek řízení o ústavní stížnosti. Ústavní soud rovněž nepřehlédl návrh stěžovatelů na přednostní projednání ústavní stížnosti mimo pořadí z důvodu naléhavosti věci, nicméně s ohledem na odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí tento návrh dále už neposuzoval.

Infodeska.cz