K možnosti nahrazení projevu vůle ve smlouvě o smlouvě budoucí soudem


Klíčová slova článku nahrazení projevu vůle, smlouva o smlouvě budoucí, soud Datum vytvoření článku 29.7.2011 Počet zobrazení 11335x Kdy naposledy čteno 13.6.2024 12:26

Jelikož soud nemůže při rozhodování o nahrazení projevu vůle podle § 161 odst. 3 o. s. ř. ničeho na podstatných náležitostech budoucí smlouvy měnit, doplňovat či upřesňovat, je vyloučeno, aby neurčité údaje byly napravovány výkladem projevu vůle účastníků smlouvy o smlouvě budoucí (srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2007, sp. zn. 33 Odo 1171/2005).

Žalobcům se tak nepodařilo zpochybnit právní závěr odvolacího soudu, že se nemohou úspěšně domáhat, aby soud rozhodnutím nahradil ve smlouvě o smlouvě budoucí neurčitý projev vůle žalované.

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 930/2009, ze dne 26. 5. 2011