Několik poznámek k zániku předběžného opatření omezujícího dlužníka v nakládání s nemovitostmi


Klíčová slova článku nemovitosti, omezení nakládat s nemovitostí, předběžné opatření, zákaz převodu, zánik předběžného opatření Datum vytvoření článku 16.6.2011 Kdy naposledy čteno 22.6.2024 14:28
Mgr. Jan Koleček Mgr. Jan Koleček

HKDW Legal s.r.o.
Na Příkopě 583/15
11000 Praha
http://www.hkdw.cz

Vyvstane-li potřeba (i) zatímní úpravy poměrů účastníků, nebo (ii) je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, může předseda senátu dle § 74 odst. 1 o.s.ř. k těmto účelům nařídit předběžné opatření.

K nařízení předběžného opatření může předseda přikročit jak před zahájením řízení o věci samé v souladu s § 74 a násl. o.s.ř., tak rovněž v průběhu řízení samotného v souladu s § 102 o.s.ř.

Předběžné opatření může v konkrétním případě ukládat dotyčné osobě povinnost něco dát (dare), něco konat (facere), něčeho se zdržet (omittere) nebo něco strpět (pati) či může spočívat v jiné zatímní úpravě poměrů účastníků, resp. zajištění případného výkonu soudního rozhodnutí.

Velmi frekventovanou skupinou předběžných opatření jsou předběžná opatření nařizovaná v souvislosti s (nebo v) řízením o žalobě na peněžité plnění a upravující, resp. omezující dlužníka v nakládání s nemovitostmi, které se nacházejí v jeho vlastnictví. Jejich účelem pak není nic jiného než ochrana věřitele před situací, kdy by v důsledku nakládání s těmito nemovitostmi ze strany dlužníka mohl být ohrožen výkon rozhodnutí. Jedná se o zcela legitimní postup a právo věřitele, které platná právní úprava aprobuje. I při takto žádoucím nastavení ochrany věřitele, však právní úprava obsahuje řadu mezer, proluk a nekonzistentních ustanovení, které postavení věřitele ne-li ohrožují, tak minimálně do jisté míry komplikují.

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte