Problematické aspekty snížené a/nebo odložené podpory v nezaměstnanosti účinné od 1. 1. 2011


Klíčová slova článku 2011, novela, podpora v nezaměstnanosti Datum vytvoření článku 28.12.2010 Kdy naposledy čteno 13.6.2024 11:25
JUDr. Nataša Randlová JUDr. Nataša Randlová

Randl Partners advokátní kancelář
CITY TOWER - Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha
http://randls.com

Dne 8. 12. 2010 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 347/2010 Sb., který v duchu úsporných opatření přináší mimo jiné novelu zákona o zaměstnanosti („Novela“).Tato Novela v části týkající se snížené a odložené podpory v nezaměstnanosti byla předmětem mnohých kritik a obsahuje několik problematických aspektů.

Pokud uchazeč o zaměstnání ukončí svůj předchozí pracovní poměr bez vážného důvodu (tedy např. výpovědí bez uvedení důvodu nebo dohodou bez uvedení důvodu), bude mu přiznána podpora v nezaměstnanosti pouze ve snížené míře. Co se rozumí oním „vážným důvodem“ je definováno v § 5 zákona o zaměstnanosti a je jím např. péče o dítě do 4 let či o jinou závislou osobu, zdravotní důvody, jiné vážné osobní důvody atd. Nově dle Novely se za vážné důvody budou považovat i důvody, pro které je zaměstnanec oprávněn okamžitě zrušit pracovní poměr dle § 56 zákoníku práce.

Omezení smluvní volnosti

Tato změna pravděpodobně povede k omezení smluvní volnosti stran pracovněprávních vztahů. Dohody o skončení pracovního poměru jsou často využívaným institutem a existuje zde obava, že po zavedení výše uvedeného opatření zaměstnanci budou odmítat tyto dohody uzavírat.

Finanční dopad nebude až tak zásadní

Zaměstnanci při ukončení zaměstnání bez vážného důvodu o podporu v nezaměstnanosti nepřijdou, bude jim však vyplácena nižší, a to pouze ve výši 45 % průměrného měsíčního výdělku. Pokud by k nové úpravě nedošlo, činila by jejich podpora 65 % průměrného výdělku za první 2 měsíce, 55 % za další 2 měsíce a 45 % od 5. měsíce do konce podpůrčí doby. Celkově tak zaměstnanec přijde nejvýše o 50 % svého jednoho průměrného měsíčního výdělku za celou dobu pobírání podpory.

Finanční dopady lze demonstrovat na následujícím příkladu: čtyřicetiletý zaměstnanec s průměrným výdělkem 20.000 Kč měsíčně, který se svým zaměstnavatelem uzavře dohodu a nebude mít k tomu žádný vážný důvod, bude mít podporu za celou podpůrčí dobu (5 měsíců) nižší o 10.000 Kč. Na místo celkových 55.000 Kč dostane 45.000 Kč.

Změna se nedotkne zaměstnanců s vysokými příjmy

Toto snížení se však díky „zastropování“ výše poskytované podpory (v roce 2011 maximálně 13.528 Kč) v praxi nedotkne osob s vysokými příjmy. Uchazečům o zaměstnání, jejichž průměrný hrubý měsíční výdělek dosahoval alespoň 40.627 Kč, tak bude podpora vyplácena ve stejné výši (13.528 Kč za měsíc), ať už dojde k ukončení pracovního poměru z vážných důvodů či nikoliv. Výše vyplácené podpory v případě těchto osob bude vždy odpovídat maximálně 45 % jejich průměrného čistého měsíčního výdělku.

Problematické prokazování vážných důvodů

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte