JUDr. Nataša Randlová

JUDr. Nataša Randlová

Specializace

Pracovní právo, zaměstnanost, kolektivní vyjednávání, personalistika

Dosavadní praxe

Partner, Randl Partners, Praha

Externí vyučující na katedře andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty UK

Partner, PRK Partners s.r.o., Praha

Associate, Gleiss Lutz Hootz Hirsch & Partner, Praha a Stuttgart

Vzdělání

Univerzita Roberta Schumana, Štrasburk

Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Hodnocení

Chambers Europe 2012 a 2013 - „Star Individual“ – přední odborník na pracovní právo s výjimečnou reputací ve svém oboru

Právník roku v oboru pracovní právo - vyhlašováno právnickými profesními komorami (advokátní, soudcovskou, podnikových právníků) a časopisem EPRAVO

PLC Which Lawyer? a PLC Cross-border Handbooks - Pracovní a zaměstnanecké výhody - „vedoucí odborník v oblasti pracovních a zaměstnaneckých výhod“

Best Lawyers - vyhodnocena jako jedna z nejlepších právníků v České republice specializujících se na pracovní právo a zaměstnanost

Who's Who Legal 2012 - „doporučována v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti”

Členství v profesních sdruženích a dalších orgánech

Česká advokátní komora - advokát

Pracovní komise Legislativní rady vlády - člen Komise pro veřejné právo III - pracovní právo a sociální věci

European Employment Lawyers Association (EELA, Evropské sdružení advokátů specializujících se na pracovní právo) - člen výboru, zástupce za ČR

Czech Employment Lawyer Association (CzELA) – předsedkyně

European Employment Law Cases (EELC, Evropské pracovněprávní případy) - dopisovatelka za Českou republiku

Asociace pro Kolektivní Vyjednávání / Kolegium expertů AKV - člen výboru

International Bar Association (IBA, Mezinárodní asociace advokátů) - člen

Zprostředkovatel pro řešení kolektivních sporů - registrována v seznamu vedeném MPSV

Jazyky

Čeština, angličtina, francouzština - aktivní znalost slovem i písmem