Novela zákona o datových schránkách - změna okamžiku doručení dokumentů mezi soukromoprávními subjekty, alternativní úhrada za soukromé datové zprávy a veřejný „telefonní seznam“ datových schránek


Klíčová slova článku datové schránky, novela, okamžik doručení Datum vytvoření článku 9.12.2011 Kdy naposledy čteno 22.4.2024 21:26
Mgr. Jan Zahradníček Mgr. Jan Zahradníček
Mgr. Tomáš Machurek Mgr. Tomáš Machurek

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Karoliny Světlé 25
110 00 Praha 1
http://mt-legal.com

Soukromoprávní komunikace za využití Informačního systému datových schránek (ISDS) v současné době nedosahuje takové popularity, jakou si tvůrci zákonné úpravy možná představovali.

Omezené využívání možnosti zasílat datové zprávy mezi subjekty, jež nejsou orgány veřejné moci, je jistě dáno i platnou právní úpravou. V rámci stávající právní úpravy v dané oblasti (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „ZDS“) mj. platí, že okamžik doručení datové zprávy není vázán na dodání do dispoziční sféry adresáta (tj. přihlášení oprávněné osoby, jako v případě DZ zaslaných orgánem veřejné moci), nýbrž na aktivní úkon adresáta v podobě potvrzení přijetí datové zprávy. Navíc je pro takovou soukromoprávní komunikaci nutné sjednat s provozovatelem ISDS (Česká pošta, s. p.) poskytování služby „Poštovní datová zpráva“ (dále jen „PDZ“) a hradit za každou odeslanou „soukromou“ datovou zprávu stanovenou cenu. Svou roli v tomto negativním stavu hraje nepochybně i absence uživatelsky komfortního seznamu majitelů datových schránek. Všechny tyto aspekty samotné odeslání datové zprávy jinému soukromoprávnímu subjektu ztěžují a znepříjemňují. Novela ZDS má ambici tyto neduhy odstranit. Pojďme se tedy blíže podívat, zda má šanci uspět.

Novela ZDS, na kterou odkazujeme v perexu tohoto článku, byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena dne 29. 7. 2011 jako zákon č. 263/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Uvedená novela ZDS nabyla platnosti dne 31. 8. 2011, nicméně s ohledem na jeho praktické dopady a nutnost provedení změn v samotném Informačním systému datových schránek byla ponechána devadesátidenní legisvakanční lhůta; účinnosti tak komentovaná novela nabývá až 29. 11. 2011.

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte