Mgr. Libor Štajer

Mgr. Libor Štajer

Libor Štajer je jedním ze čtyř zakládajících partnerů advokátní kanceláře KMVS. Libor je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Již během studia získal cenné pracovní zkušenosti jako account manager v reklamní agentuře AETNA, spol. s r.o. a při pracovní stáži v USA. Začátek své právní praxe pak Libor v AK Winter & spol. spojil právě především s reklamou, médii a autorským právem. Právní praxi vykonává více než 10 let, od 1.1.2006 je partnerem AK KMVS.

Libor se specializuje na oblast farmaceutického práva (od registrace léčiv až po jejich uvádění na trh, cenovou regulaci a stanovení úhrad léčivých přípravků, regulaci reklamy atd.), obchodního práva (s důrazem na právo korporátní), závazkového práva a pracovního práva. Ve své praxi se zabývá také otázkami autorského práva a reklamního práva a pracuje s řadou reklamních agentur.

Publikační činnost a spolupráce s médii: Zdravotnické noviny, Pharm Business, Marketing & Media atd. Libor plynně hovoří česky a anglicky.