Odpovědnost exekutora za škodu způsobenou při výkonu činnosti


Klíčová slova článku náhrada škody, odpovědnost exekutora Datum vytvoření článku 27.7.2011 Počet zobrazení 12126x Kdy naposledy čteno 29.5.2024 23:29

Předpokladem odpovědnosti exekutora za škodu způsobenou v souvislosti s exekuční činností je porušení právní povinnosti, vznik škody, příčinná souvislost mezi porušením právní povinnosti a vzniklou škodou a neexistence liberačního důvodu uvedeného v § 32 odst. 2 exekučního řádu.

Jde tedy o objektivní odpovědnost, u níž se nevyžaduje zavinění. Exekutor neodpovídá za škodu, která vznikla v souvislosti s jeho činností, pokud tato činnost byla prováděna v souladu se zákonem

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 3029/2009, ze dne 28. 4. 2011