K možnosti náhrady škody vůči správci konkursní podstaty


Klíčová slova článku insolvenční správce, náhrada škody, správce konkursní podstaty Datum vytvoření článku 27.7.2011 Počet zobrazení 11165x Kdy naposledy čteno 13.6.2024 12:15

Jestliže v důsledku porušení povinnosti postupovat při výkonu funkce s odbornou péčí způsobí správce konkursní podstaty škodu na majetku dlužníka (na majetku konkursní podstaty dlužníka, kterou spravuje) a nenahradí-li z vlastních prostředků dobrovolně majetkovou újmu, jež tím konkursní podstatě vznikla, soud zprostí takového správce konkursní podstaty výkonu funkce; k vymáhání způsobené škody vůči již bývalému správci konkursní podstaty (škůdci) do konkursní podstaty přistoupí nový správce konkursní podstaty (v postavení poškozeného).

Tam, kde správce konkursní podstaty popírá, že způsobil škodu na majetku dlužníka a konkursní soud jej nezprostí výkonu funkce (např. proto, že v konkursních poměrech vskutku není bez dalšího zřejmé, zda ke škodné události došlo), je k vymáhání pohledávky (kterou správce konkursní podstaty coby možný škůdce nevymáhá a nepokládá ji za součást úpadcova majetku) logicky předurčen úpadce sám.

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 2316/2009, ze dne 29. 6. 2011