K odpovědnosti státu za škodu vzniklou v důsledku nicotného rozhodnutí správního orgánu


Klíčová slova článku nicotné rozhodnutí, náhrada škody, odpovědnost státu Datum vytvoření článku 20.3.2011 Počet zobrazení 4817x Kdy naposledy čteno 13.6.2024 12:16

Nejvyšší soud se v rozsudku sp. zn. 25 Cdo 3375/2008, ze dne 26. 1. 2011, vyjádřil k otázce možnosti odpovědnosti státu za škodu vzniklou v důsledku nicotného rozhodnutí správního orgánu. Nejvyšší soud v tomto rozsudku judikoval, že odpovědnost státu za škodu způsobenou nicotným rozhodnutím je ve své podstatě odpovědností za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím ve smyslu § 5 odst. 1 písm. a) a § 7 a § 8 zákona č. 82/1998 Sb.

I když tedy předmětná rozhodnutí vydaná v posuzované věci ve stavebním řízení nebyla zrušena pro nezákonnost, soud příslušný k jejich správnímu přezkumu je pravomocným rozhodnutím označil za nicotná, tedy za taková, která nelze ani zrušit, neboť postrádají právní účinky. Pokud přesto sloužila jako exekuční titul, mohla vyvolat žalobci majetkovou újmu, za kterou odpovídá stát podle zák. č. 82/1998 Sb.