Změny v řízení před ÚOHS v souvislosti s tzv. transparenční novelou ZVZ


Klíčová slova článku ZVZ, veřejné zakázky, transparenční novela, zákon o veřejných zakázkách Datum vytvoření článku 22.1.2012 Kdy naposledy čteno 29.5.2024 22:26
Mgr. Tomáš Machurek Mgr. Tomáš Machurek
Mgr. Filip Krumbholc Mgr. Filip Krumbholc

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Karoliny Světlé 25
110 00 Praha 1
http://mt-legal.com

V minulých dnech projednal Senát České republiky na své 14. schůzi návrh novelizace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která je v odborných kruzích označována pod názvem „transparenční“.

Tato novela se mimo jiné dotkne i některých podmínek v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). Jaké tedy budou nejpodstatnější změny, s nimiž lze v této oblasti s účinností od 1. dubna 2012 (účinnost dle stávající podoby navrhované novely) počítat?

Především půjde o úpravu kompetence Úřadu zakotvené v § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Přijetím novely by mělo dojít mj. k zákonnému stanovení hranice působnosti Úřadu ve věci přezkoumávání veřejných zakázek malého rozsahu. Nejvyšší správní soud[1] již dříve judikoval, že Úřad je povinen v případě veřejných zakázek malého rozsahu přezkoumávat postup zadavatelů, pokud jde o dodržení základních zásad uvedených v § 6 zákona. Úřad však nepostupuje v duchu uvedeného soudního rozhodnutí, ačkoli se tím vystavuje poměrně silné kritice ze strany nevládních organizací a dodavatelské obce. Přijetím novely bude přezkumná činnost Úřadu v tomto smyslu explicitně omezena, a to výlučně na oblast postupu zadavatele při zadávání veřejných zakázek. S ohledem na zákonnou definici pojmu zadávání[2] tak bude napříště přezkoumávání postupu zadavatelů u veřejných zakázek malého rozsahu pojmově vyloučeno.

Agenda Úřadu se nicméně v sekci veřejných zakázek významnému nárůstu nevyhne. Transparenční novela, jak napovídá její název, má za cíl výrazným způsobem zprůhlednit postupy zadavatelů. V této souvislosti dojde jak k rozšíření okruhu veřejných zakázek, jejichž zadávání musí probíhat v zadávacím řízení, tak i k určitému nárůstu administrativní zátěže zadavatelů spojených s procesem zadávacího řízení. Úřad proto zahájil ve druhém pololetí roku 2011 své přípravy a posiluje své personální i technické prostředky. Jmenujme alespoň některé z nejvýznamnějších novelizací zákona, které se zřejmě postarají o zvýšení počtu přezkumných řízení před Úřadem:

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte