Nové povinnosti zadavatelů při zadávání veřejných zakázek ve vztahu k Národnímu bezpečnostnímu úřadu


Klíčová slova článku povinnosti zadavatele, národní bezpečnostní úřad, veřejné zakázky Datum vytvoření článku 14.3.2012 Kdy naposledy čteno 22.6.2024 13:55
Mgr. Milan Šebesta, LL.M Mgr. Milan Šebesta, LL.M
Mgr. Libuše Podolová

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Karoliny Světlé 25
110 00 Praha 1
http://mt-legal.com

Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 255/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela zákona o ochraně utajovaných informací“).

Byť tímto předpisem nedošlo k novelizaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), jsou jím zadavatelům ukládány nové povinnosti. Jedná se zejména o povinnost neprodleně písemně oznámit Národnímu bezpečnostnímu úřadu (dále jen „NBÚ“)[1]:

  1. skutečnost, že zadavatel bude zadávat veřejnou zakázku mimo režim zákona o veřejných zakázkách (s odkazem na pozn. pod čarou č. 49: dle § 18 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách[2]), nebo bude uzavírat smlouvu, která by jinak byla koncesní smlouvou, mimo režim koncesního zákona z důvodu ochrany utajovaných informací, nebo
  2. stanovení kvalifikačního předpokladu osvědčení podnikatele pro účast v zadávacím nebo koncesním řízení (s odkazem na pozn. pod čarou č. 51: § 21 až 85 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 4 až 15 zákona č. 139/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

Zadavatelé jsou zároveň povinni s uvedeným oznámením předložit NBÚ dokumenty, opravňující je k postupu podle bodu 1. nebo 2. výše.

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte