Připomenutí změn zákona o soudních poplatcích, včetně přehledu nové výše soudních poplatků


Klíčová slova článku 2013, novela, nové soudní poplatky, změna zákona o soudních poplatcích, zákon o soudních poplatcích Datum vytvoření článku 23.1.2012 Kdy naposledy čteno 22.6.2024 14:33
Mgr. Radka Pelíšková
JUDr. Kamil Šebesta, MBA JUDr. Kamil Šebesta, MBA

KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
CITY TOWER - Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha
http://www.ksd.cz

Na základě této rozsáhlé novely, jež je součástí úsporných reforem státu, došlo k plošnému zvýšení soudních poplatků. Jejich navýšení je ze strany státu obhajováno mimo jiné tím, že poplatky se za posledních deset let nezvyšovaly, přestože ceny a náklady na zajištění provozu soudnictví stále rostou.

Účelem novely je taktéž zabránit podávání zbytečných tzv. šikanózních žalob, jež zahlcují české soudy, a motivovat strany případného sporu k jeho řešení mimosoudní cestou. Otázkou zůstává, jaký bude mít vliv zvýšení soudních poplatků na reálnou dostupnost vymahatelnosti práva pro jednotlivé občany.

Sazby soudních poplatků se ve většině případů zvyšují až na dvojnásobek někde však i více. V případě stanovení poplatku procentuelní sazbou z předmětu sporu došlo ke změně pouze u návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu nad 20.000,- Kč na 4% z této částky a v případě řízení o peněžitém plnění nad 20.000,- Kč na 5% z této částky. Některé sazby jsou koncepčně upraveny tak, aby odpovídaly předmětu sporu, a nejsou pouze navýšeny o pevnou částku, což se například týká tzv. incidenčních sporů, kdy soudní poplatek za návrh činil 1.000,- Kč bez ohledu na předmět sporu, avšak na základě novely je upraven obdobně jako návrh na zahájení občanského soudního řízení, kdy je rozlišováno mezi předmětem sporu peněžitým a nepeněžitým a taktéž jeho výší.

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte