Mgr. Petr Otevřel

Mgr. Petr Otevřel

Petr Otevřel absolvoval právnickou fakultu MU v Brně, je zapsán v seznamu advokátů pod č. 11019 a patří mezi přední odborníky na právo informačních technologií v ČR.

Petr Otevřel je spoluautorem odborné publikace "Softwarové právo" vydané v roce 2011 vydavatelstvím Computer Press a rovněž přednáší na téma tvorba a vyjednávání smluv v IT, zejména v oblasti implementace IT řešení.

jazyky: plynně německy, rozumí anglicky

kontakt: otevrel@lawyer.cz

specializace:

  • právo informačních technologií, internetové právo
  • právo autorské
  • právo obchodní – obchodní společnosti, závazkové právo