Mgr. Lucie Neubertová

Mgr. Lucie Neubertová

Lucie Neubertová je advokátkou dlouhodobě spolupracující s advokátní kanceláří KMVS. Lucie je absolventkou oborů veřejná správa a právo Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Specializuje se na oblast farmaceutického práva (zejména marketing, distribuce, cenová regulace a stanovení úhrad léčivých přípravků) a zdravotnického práva. Má rovněž rozsáhlé zkušenosti z oblasti reklamního práva. Dlouhodobě se věnuje problematice výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin. Lucie poskytuje právní pomoc při zastupování klientů v řízeních před správními orgány.

Lucie publikuje v odborném tisku (např. Zdravotnické noviny, PharmBusiness) a věnuje se též přednáškové činnosti. Poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.