K nepoužití ochranné helmy cyklistou a náhradě škody


Klíčová slova článku cyklista, náhrada škody, ochranná helma Datum vytvoření článku 26.1.2011 Počet zobrazení 3967x Kdy naposledy čteno 29.5.2024 23:17

Nejvyšší soud ČR se v rozsudku ze dne 20. ledna 2010 sp. zn. 25 Cdo 2258/2008zabýval otázkou, zda nepoužití ochranné přilby cyklistou starším 15 let je porušením prevenční povinnosti podle § 415 obč.zák. a okolností zakládající jeho spoluzavinění na vzniku škody ve smyslu § 441 obč. zák.

Dovolací soud uzavřel, že nepoužití ochranné přilby cyklistou starším 15 let je porušením prevenční povinnosti podle § 415 obč. zák. a může v rozsahu, v němž se podílelo na vzniku (zvětšení) škody utrpěné cyklistou při dopravní nehodě, zakládat jeho spoluzavinění na vzniku škody ve smyslu § 441 obč. zák.