Zobrazení českých bankovek v reklamě


Klíčová slova článku bankovky, reklama, reprodukce bankovek, zobrazení peněz v reklamě Datum vytvoření článku 7.6.2011 Kdy naposledy čteno 29.5.2024 22:40
Mgr. Petr Kůta Mgr. Petr Kůta

KMVS advokátní kancelář, s.r.o.
Hellichova 1
11000 Praha
http://www.kmvs.cz

V reklamě se často tvůrci grafických vizuálů setkávají s otázkou, zda-li mohou českou bankovku zobrazit v rámci reklamního materiálu. Příkladem může být reklamní leták či jiný POS materiál, který informuje o marketingové soutěži, ve které lze vyhrát např. 1.000,- Kč.

V takovém případě vyvstává otázka, zda-li lze bankovku uvedené či jakékoli jiné hodnoty v reklamním materiálu určeného k propagaci takové soutěže vyobrazit.

Z pohledu práva přicházejí v úvahu zejména dvě oblasti, se kterými je třeba se při zobrazování (reprodukci) bankovek vypořádat.

Oblastí první je právo autorské, tedy zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském v platném znění. Celá problematika týkající se užívání bankovek v reklamách je již poměrně stará a komplikovaná. Autorem motivů na českých bankovkách je akademický malíř Oldřich Kulhánek. V době, kdy platil starý autorský zákon nebylo výraznějších sporů o tom, zda-li panu Kulhánkovi za užití platit či nikoliv – platilo se vždy. Postupem času však došlo k několika skutečnostem.

V roce 2000 byl přijat nový autorský zákon, který obsahuje ust. § 3 stanovící, že ochrana podle autorského práva se nevztahuje na veřejná díla, která jsou kulturním, duchovním či jakýmsi sociálně-právním majetkem celého národa a u nichž je tedy logicky dán veřejný zájem na vyloučení z autorskoprávní ochrany. Mezi taková díla patří podle autorského zákona např. veřejné listiny, státní symboly, symboly jednotek územní samosprávy, výtvory tradiční lidové kultury apod.. Autorský zákon pak kromě vyjmenovávání takovýchto konkrétních děl vymezuje i obecnou kategorii, na kterou se ochrana podle autorského práva nevztahuje, a to „jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany“.

Pokud tedy dochází k zobrazení bankovek jako celku - platidla, lze v takových případech aplikovat dle mého názoru výše uvedenou zákonnou výjimku. Tato výjimka se však nevztahuje na užití bankovek v případech, kdy jsou bankovky graficky upravovány, různě kresleny, jsou z nich vyjímány jen některé části – např. obličeje, atd.. V tomto případě by se již jednalo o neoprávněný zásah do autorského práva, pokud by si tvůrci reklamního materiálu nezajistili patřičnou licenci.

Druhou oblastí jsou zákonné předpisy vydávané Českou národní bankou.

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte