Nežádoucí základy regulace reklamy homeopatických léčivých přípravků


Klíčová slova článku regulace, homeopatické přípravky, reklama Datum vytvoření článku 18.4.2012 Kdy naposledy čteno 22.6.2024 14:01

Homeopatické léčivé přípravky (homeopatika), patří již dle svého názvu mezi léčiva. Jejich uvedení na trh je podmíněno procesem registrace na Státním ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Homeopatika jsou však výrobky z pohledu své právní regulace velice kontroverzní, pokud si uvědomíme její základy a odborný kontext. K jakým závěrům lze de lege ferenda dojít ve vztahu k současné všeobecné marketingové praxi, to bych se pokusil nastínit v této velmi rámcové úvaze na pomezí práva a medicíny.

Vědecký důkaz terapeutických účinků homeopatik

Celý problém právní regulace homeopatik před námi vyvstane poté, co si pohledem lékařské vědy odpovíme na otázku: Byly u homeopatik již vědecky dostatečně prokázány léčivé účinky? Ta odpověď zní jednoznačně. Přesvědčivý a všeobecně přijatelný vědecký důkaz účinků homeopatik nebyl dosud nikým podán.

Výrobci určitě mohou na svou obhajobu předložit empirické klinické studie, avšak nemohou vysvětlit možný mechanismus účinku homeopatik. Stav našeho současného vědeckého poznání neumožňuje akceptovat „účinky ničeho“, respektive neumožňuje akceptovat existenci farmakologických, imunologických a metabolických účinků jedné nebo nula molekul. Každé prosté polknutí sliny v sobě obsahuje v homeopatických koncentracích milióny různých látek. „Vytřepání“ vlastností funkční molekuly do molekul vody je vědecky neuznatelné, protože nikdo nepředložil vědecký důkaz té skutečnosti, jaká se nám taková vlastnost „vytřepává“, jaký materiální imprint, čeho a do čeho vzniká? Exaktní požadavky moderní vědy na parametry vědeckého důkazu nám zkrátka neumožňují přijmout pouhé empirické studie bez jakéhokoliv věrohodného odůvodnění mechanismu působení. (V současné době navíc poukazují recentní vědecké studie na výrazně podceněný efekt placeba v mnoha situacích. Přiznání vyšší efektivity placebu ohrožuje dosud uznávanou průkaznost mnoha klinických studií o léčivých přípravcích – nejen u homeopatik. Viz např. aktuální odborná diskuse o účincích glukosamin sulfátu apod.)

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte