Vyřízení reklamace spotřebního zboží ve světle nového rozsudku Nejvyššího soudu ČR


Klíčová slova článku lhůta k vyřízení, Ochrana spotřebitele, reklamace, reklamace spotřebního zboží, zákonná lhůta Datum vytvoření článku 19.9.2011 Kdy naposledy čteno 22.6.2024 13:53
Mgr. Ivan David Mgr. Ivan David

KMVS advokátní kancelář, s.r.o.
Hellichova 1
11000 Praha
http://www.kmvs.cz

Zákon o ochraně spotřebitele, který vedle občanského zákoníku upravuje další práva spotřebitele, resp. povinnosti prodávající při reklamaci spotřebního zboží, obsahuje klíčové ustanovení, že „prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.

Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po (marném) uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit“ (tj. právo odstoupit od smlouvy, popř. právo na výměnu věci podle občanského zákoníku).

Dne 27. července 2011 vydal Nejvyšší soud České republiky rozsudek sp. zn. 33 Cdo 3228/2009, který sjednocuje dosud roztříštěnou interpretaci pojmu „vyřízení reklamace“, tak jak je užit ve výše citovaném zákoně o ochraně spotřebitele.

Nejnovější rozsudek Nejvyššího soudu ČR do značné míry navazuje na některá dřívější rozhodnutí Ústavního soudu ČR, zejména na usnesení Ústavního soudu z 26. dubna 2006 (sp. zn. IV. ÚS 512/05) a nález Ústavního soudu z 10. listopadu 2009 (sp. zn. III. ÚS 2983/08).

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte