Mgr. Ivan David

Mgr. Ivan David

Ivan David je advokátním koncipientem zaměstnaným od roku 2011 u advokátní kanceláře KMVS. Ivan je absolventem oboru právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a oboru filmová studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V akademickém roce 2008/2009 Ivan absolvoval roční stipendijní pobyt na Právnické fakultě Kodaňské univerzity. Ivan se dlouhodobě specializuje na oblast práva duševního vlastnictví (především na právo autorské a právo ochranných známek), práva mediálního, práva proti nekalé soutěži, práva reklamního a práva filmového. Ivan má zkušenosti se zastupováním klientů v občanském soudním řízení.

V srpnu 2013 byl Ivan jmenován expertem Státního fondu kinematografie České republiky se specializací na ochranu práv ke kinematografickým dílům a jejich záznamům.

Ivan publikuje v odborném tisku (např. eLAW.cz, Zdravotnické noviny apod.) a poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.