Stavba na cizím pozemku (oprávněná) ve světle nového občanského zákoníku


Klíčová slova článku stavba, cizí pozemek, nový občanský zákoník Datum vytvoření článku 23.3.2012 Kdy naposledy čteno 22.4.2024 21:51

Není neobvyklá situace, kdy developerské projekty nejsou realizovány na pozemku ve vlastnictví developera, nýbrž ve vlastnictví osoby odlišné, často obce.

Takový projekt je pak budován na základě práva provést stavbu na cizím pozemku založeného smlouvou, zpravidla pak smlouvou nájemní nebo smlouvou o zřízení věcného břemene. S pomalu se blížící účinností nového občanského zákoníku (dále také „NOZ“) však nabývá na aktuálnosti i otázka, jaký budou mít ustanovení NOZ dopad nejen na výše uvedené stavby na pronajatém pozemku, ale na stavby na cizím pozemku jako takové, zvláště vzhledem k očekávanému návratu k principu superficies solo cedit, tedy že stavba je součástí pozemku. V souladu s tímto principem pak NOZ fakticky likviduje stavbu jako samostatnou věc nemovitou, ale činí ze stavby buď přímou a neoddělitelnou součást pozemku nebo věcné právo. To je zřejmé i z ustanovení § 498 NOZ, dle kterého jsou nemovité věci „pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon.“ V NOZ je však zároveň možné najít výjimky z tohoto nového uspořádání.

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte