JUDr. Ondřej Hlušička

JUDr. Ondřej Hlušička

Ondřej Hlušička je advokátním koncipientem v advokátní kanceláři Haškovcová & Co. Po dokončení magisterského studia na Univerzitě Karlově v Praze absolvoval státní rigorózní zkoušku v oboru Mezinárodní právo soukromé. Kromě výše zmíněného oboru se dále zaměřuje na právo nemovitostí, výkon rozhodnutí a insolvenční právo. Disponuje rovněž znalostmi z oblasti mezinárodního rozhodčího řízení. Má pracovní zkušenosti z realitní kanceláře, dále působil jako exekutorský koncipient.