Novela zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem


Klíčová slova článku Novela zákona č. 265/1992 Sb., novela katastrálního zákona, o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, oprávné prostředky, poznámka spornosti, změny katastrální zákon Datum vytvoření článku 8.1.2012 Kdy naposledy čteno 20.7.2024 21:57

Dne 1.1.2012 nabyla účinnosti novela zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, vedená ve sbírce zákonů pod číslem 349/2011 Sb. Tato novela si klade za cíl odstranit či alespoň zmírnit nejvýraznější nedostatky, které dosud zápisy do katastru nemovitostí provázely.

Poznámka spornosti

Novela zavádí do zákona zcela nový paragraf 9a označený „poznámka spornosti“. Toto ustanovení má zabránit podávání šikanózních žalob, jimiž se sleduje ztížení nebo znemožnění zřízení věcného práva k nemovitosti. Dle důvodové zprávy k novele se má tímto ustanovením také předejít situaci, kdy by o povaze žaloby a tedy o tom, zda řízení o vkladu bude či nebude přerušeno, rozhodoval úředník katastrálního úřadu, což by mohlo vést ke vzniku tlaku na katastrální úřady.

Zápis poznámky spornosti ve prospěch žalobce do katastru nemovitostí provádí katastrální úřad v případě podání žalob, kterými se žalobci domáhají určení, že vlastníkem nemovitosti evidované v katastru nemovitostí je někdo jiný, než kdo je jako vlastník v katastru nemovitostí zapsán, nebo určení, že právní úkon, na jehož základě má být zapsáno právo do katastru, je neplatný či zrušený.

Jako podklad pro zápis poznámky spornosti pak katastrálnímu úřadu slouží oznámení soudu o podané žalobě nebo doložený návrh žalobce.

Důsledky poznámky spornosti se pak rozlišují dle okamžiku, v jakém byla poznámka do katastru nemovitostí zapsána. V případě, že poznámka spornosti byla zapsána ještě před podáním návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu, nemá její existence za následek přerušení řízení o povolení vkladu. Vychází se zde ze skutečnosti, že účastníci vkladového řízení měli možnost se s existencí žaloby seznámit a zvážit případné riziko z žaloby plynoucí. Naopak řízení se přerušuje v případě, že poznámka spornosti byla zapsána až po podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu, ledaže všichni účastníci řízení o povolení vkladu vyjádří s pokračováním řízení souhlas. Novela tak dává možnost účastníkům řízení o povolení vkladu případná rizika žaloby zvážit dodatečně.

V případě, že nedojde k přerušení řízení o povolení vkladu a soud nakonec na základě podané žaloby rozhodne tak, že by to bylo důvodem k zamítnutí vkladu, vymaže katastrální úřad povolený vklad a všechny na něj navazující zápisy práv, které jsou s rozhodnutím soudu v rozporu.

Duplicitní zápis vlastnického práva

Novela v § 8 odst. 1 zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem rozšiřuje zkoumané skutečnosti v případě zápisu práv k nemovitostem záznamem o skutečnost, zda předložená listina, jež má být podkladem pro záznam v katastru nemovitostí, navazuje na dosavadní zápisy v katastru nemovitostí. Reaguje tak dle důvodové zprávy mimo jiné i na podnět veřejného ochránce práv, který kritizoval, že i po letech a desetiletích se objevují staré listiny, o kterých neměl doposud nikdo ani tušení, a které svědčí o tom, že v dávné minulosti vlastnil určitou nemovitost někdo jiný, než kdo byl zapsán ve veřejné evidenci. Podle dosavadní úpravy při předložení takové listiny docházelo k tzv. duplicitnímu zápisu vlastnického práva, což mělo za následek faktickou blokaci nemovitosti až do odstranění duplicitního zápisu na základě uznání vlastnictví jednoho z duplicitních vlastníků nebo rozhodnutí soudu.

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte