Mgr. Jan Koleček

Mgr. Jan Koleček

Jan Koleček je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory.

Jan Koleček se zaměřuje zejména na občanské (hmotné i procesní), obchodní a trestní právo. V menší míře pak na právo pracovní, správní a insolvenční.

Jan Koleček má bohaté zkušenosti při zastupování klientů v rámci civilního řízení, a to jak v rámci řízení nalézacího, tak při soudním výkonu rozhodnutí a exekuci. V rámci obchodního práva poskytuje právní služby při akvizicích, restrukturalizacích a sjednávání smluv. Věnuje se také právu obchodních společností,soutěžnímu právu, právu průmyslového vlastnictví a právu autorskému. Jan Koleček rovněž úspěšně zastupoval naše klienty v řízení o náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Jan Koleček vystupuje také jako obhájce.

Jan Koleček je naším specialistou v oblasti zastupování v soudním a rozhodčím řízení, M&A, soutěžního práva, práva duševního vlastnictví a trestního práva.

Jan Koleček vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.