Mgr. et Bc. Lenka Macáková

Mgr. et Bc. Lenka Macáková

Lenka Macáková vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Je zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a spolupracujícím advokátem pražské kanceláře. Lenka hovoří česky, slovensky a anglicky.

Při své činnosti se zabývá zejména sporovou agendou, kdy poskytuje právní pomoc při zastupování klientů v řízeních před soudy, v arbitrážních řízeních, ale i v souvislosti s insolvenčním řízením.

Kromě uvedeného se převážně zabývá dalšími oblastmi práva souvisejícími s podnikatelskou činností, především pak právem korporátním, akvizicemi, ale i právem duševního vlastnictví.