Nejvyšší soud k otázce ujednání o nevratné záloze


Klíčová slova článku judikatura, neplatnost smlouvy, nevratná záloha, propadná záloha Datum vytvoření článku 26.5.2009 Počet zobrazení 11732x Kdy naposledy čteno 29.5.2024 22:22

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 32 Cdo 4604/2007, ze dne 13. 1. 2009 vyslovil souhlas s odvolacím soudem, který hodnotil pojem „nevratná záloha“ jako vnitřně rozporný. Principiálně totiž platí, že odpadne-li (nenastane-li) právní důvod, na jehož základě byla záloha jako částečné plnění poskytnuta, je třeba ji vrátit, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.Je tedy nutné ve smlouvě dojednat podmínky, za kterých se záloha nevrací.