Ke stavení běhu promlčecí doby mezi manžely


Klíčová slova článku manželství, promlčení, stavení lhůty Datum vytvoření článku 24.2.2011 Počet zobrazení 5984x Kdy naposledy čteno 22.4.2024 20:44

Nejvyšší soud se v rozsudku ze dne 12. 1. 2011 sp. zn. 28 Cdo 2061/2010, vyjádřil ke stavění běhu promlčecí lhůty mezi manžely, když judikoval, že ustanovení § 114 obč. zák. představuje jeden z případů stavení běhu promlčecí doby. Podlecit. ustanovení může dojít ke stavení promlčecí doby na začátku, na konci a v průběhu promlčecí doby, přičemž jakmile vzájemný vztah předvídaný ustanovením § 114 obč. zák. skončí, promlčecí doba začne běžet nebo bude pokračovat.

U promlčitelných práv mezi mužem a ženou, které vznikly před uzavřením jejich manželství, dochází okamžikem uzavření manželství ke stavení běhu promlčecí doby podle § 114 obč. zák. s tím, že běh promlčecí doby pokračuje až po zániku manželství. Pokud tedy odvolací soud v souzené věci dovodil, že ustanovení § 114 obč. zák. nedopadá na případy, kdy je vymáháno majetkové právo jednoho z manželů, které mohlo být uplatněno již v době před uzavřením manželství (resp. jehož promlčení počalo běžet před uzavřením manželství), je jeho právní posouzení nesprávné.