K promlčení práva na úroky z prodlení


Klíčová slova článku promlčení, úrok z prodlení Datum vytvoření článku 28.7.2009 Počet zobrazení 9955x Kdy naposledy čteno 22.6.2024 14:41

Nejvyšší soud ve svém rozsudku sp. zn. 21 Cdo 681/2006 ze dne 8.2.2007 konstatoval, že povinnost dlužníka platit úroky z prodlení se splněním úvěru nebo jiného dluhu (závazku) nevzniká samostatně (nově) za každý den trvání prodlení, ale jednorázově v den, kterým se dlužník ocitl v prodlení se splněním tohoto závazku; tímto dnem počíná u tohoto práva podle ustanovení § 393 odst. 1 obch. zák. běžet promlčecí doba a jejím uplynutím se právo promlčí „jako celek“.

Z uvedeného rozsudku je zřejmé, že není možné, aby část nároku na úrok z prodlení byla promlčena a část nikoliv.