Nejvyšší soud k výkonu rozhodnutí/exekuci po prohlášení konkursu


Klíčová slova článku exekuce, insolvence, konkurs Datum vytvoření článku 9.1.2011 Počet zobrazení 3621x Kdy naposledy čteno 20.7.2024 20:05

V projednávané věci byla v prosinci 2007 oprávněnému elektronickým platebním rozkazem přiznána pohledávka za povinným, přičemž exekuce byla nařízena v lednu 2008. V květnu 2008 pak bylo proti povinnému bylo zahájeno insolvenční řízení, posléze ale soud zjistil, že již v prosinci 2007 bylo zahájeno a probíhá u jiného soudu řízení o návrhu na prohlášení konkursu na majetek povinného.

NS uvedl, že použití § 267 odst. 2 insolvenčního zákona, který podle odvolacího soudu brání nařízení exekuce, není v dané věci na místě. Toto ustanovení se předně vztahuje k fázi insolvenčního řízení, kdy jako způsob úpadku byl zvolen konkurs. Ale ani prohlášení konkursu na majetek povinného nařízení výkonu rozhodnutí či exekuce nebrání, opět jej však nelze provést (§ 267 odst. 1 insolvenčního zákona). Ustanovení § 267 odst. 2 insolvenčního zákona pak upravuje zvláštní případy, kdy i po prohlášení konkursu lze výkon rozhodnutí či exekuci nařídit i provést.

Celé znění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2010, sp. zn. 20 Cdo 4397/2008