Nejvyšší správní soud k povinnému očkování dětí


Klíčová slova článku děti, nezletilí, povinné očkování Datum vytvoření článku 9.1.2011 Počet zobrazení 2417x Kdy naposledy čteno 29.9.2023 16:54

Senát Nejvyššího správního soudu vyhověl kasační stížností rodičů, kteří se domáhali zrušení rozsudku Městského soudu v Praze, kterým jim byla potvrzena pokuta uložená krajskou hygienickou stranicí za porušení povinnosti nechat své děti povinně očkovat. NSS napadený rozsudek zrušil a věc vrátil městskému soudu k novému projednání.

V rozsudku uvedl, že očkování, které je třeba dětem aplikovat, nemůže stanovovat pouhá vyhláška ministerstva zdravotnictví. V pokutování rodičů za neočkování dětí bylo soudem shledáno porušení čl. 4 Listiny základních práv a svobod, podle kterého mohou být povinnosti ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích. V odůvodnění je uvedeno, že je nutné, aby skutková podstata deliktu byla dostatečně jasně a určitě popsána přímo zákonem, nikoliv až prováděcí vyhláškou. V současné době je totiž situace taková, že zákon stanoví, že každý je povinen se nechat očkovat proti těm nemocem, které stanoví vyhláška. A Ministerstvo zdravotnictví dosud mohlo vyhláškou stanovit prakticky libovolný rozsah této povinnosti a zároveň to i vynucovat pomocí sankcí, což je podle soudu nepřijatelné.

Celé znění rozsudku NSS ze dne 21.7.2010, sp. zn.3 Ads 42/2010.

Infodeska.cz

Články s podobnou tematikou:

Děti a televizní reklama na nezdravé potraviny