K otázce místní příslušnosti v řízení o nahrazení souhlasu s vydáním úschovy


Klíčová slova článku místní příslušnot, souhlas, vydání, úschova Datum vytvoření článku 11.11.2009 Počet zobrazení 2522x Kdy naposledy čteno 20.7.2024 21:47

Nejvyšší soud ČR se dne 10.10.2008 v usnesení sp.zn. 21 Cdo 3967/2007 vyjádřil k otázce místní příslušnosti v řízení o nahrazení souhlasu s vydáním úschovy.

Nejvyšší soud k uvedené otázce judikoval následující:

V ustanovení § 88 písm. l) [nyní § 88 písm. k)] o.s.ř. se uvádí, že namísto obecného soudu, popřípadě soudu uvedeného v ustanovení § 85a o.s.ř., je k řízení příslušný soud, v jehož obvodu je místo plnění, jde-li o řízení o úschovách; jsou-li místa plnění v obvodu několika soudů, je k řízení o úschovách příslušný soud, který nejdříve zahájí řízení.

Tímto ustanovením se však řídí - jak vyplývá z jeho znění - pouze místní příslušnost v řízení o úschovách a nikoliv také v řízení o žalobě, kterou se žalobce domáhá, aby byl nahrazen souhlas s vydáním předmětu úschovy, který byl odepřen (§ 185e o.s.ř.); místní příslušnost soudů k řízení o takové žalobě je proto třeba posuzovat podle shodně jako místní příslušnost k řízení o jiných žalobách, která se neřídí ustanovením § 88 o.s.ř.