K možnosti postoupení pohledávky na zaplacení zálohy na odměnu advokáta


Klíčová slova článku odměna advokáta, postoupení pohledávky, záloha Datum vytvoření článku 21.4.2011 Počet zobrazení 5440x Kdy naposledy čteno 22.6.2024 14:35

Nejvyšší soud se v rozsudku sp. zn. 29 Cdo 4594/2009, ze dne 13. 1. 2011, vyjádřil k možnosti postoupení pohledávky na zaplacení zálohy na odměnu advokáta, když judikoval, že právo na zaplacení zálohy na odměnu advokáta (§ 22 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii) je pohledávkou způsobilou k postoupení; přičemž ustanovení § 525 odst. 1 obč. zák. jejímu postoupení nebrání.

Právo na zaplacení odměny advokátovi vzniká v souladu s uzavřenou smlouvou o odměně a není-li uzavřena, provedením úkonu právní služby (§ 6 až § 12 advokátního tarifu). Ze žádného ustanovení zákona o advokacii či advokátního tarifu však nelze dovodit, že by právo na zaplacení odměny za poskytnuté právní služby vznikalo až „zánikem plné moci“.