Významná změna v právní úpravě SPAMu v roce 2012


Klíčová slova článku právní úprava spamu, novela 2012, nevyžádané obchodní sdělení Datum vytvoření článku 12.6.2012 Kdy naposledy čteno 22.6.2024 14:15
Mgr. et Mgr. Petr Mališ Mgr. et Mgr. Petr Mališ

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., advokátní kancelář
Sokola Tůmy 16
70900 Ostrava
http://www.lawyer.cz

S účinností k 1.1.2012 proběhla mimo zájem médií poměrně důležitá změna v právní úpravě SPAMu a boje proti němu, konkrétně v zákoně č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti (dále jen „ZNS“).

Zákonem č. 468/2011 Sb. byla totiž zásadně změněna definice obchodního sdělení, které může být za určitých okolností sdělením nevyžádaným, tedy SPAMem.

Obecné povinnosti

Nejdříve trochu obecných pravidel. ZNS, upravující šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, takové šíření zakazuje, pokud šiřitel nemá jasný a výslovný souhlas adresáta. Souhlas sice nemusí být přímo písemný, musí však být kdykoli prokazatelný (například ve formě elektronického záznamu o zatrhnutí příslušného pole u textu se souhlasem). Výjimka z pravidla předchozího souhlasu je přípustná pouze v situaci, kdy šiřitel již v minulosti získal elektronický kontakt (nejčastěji e-mail) v souvislosti s prodejem výrobku anebo služby tomuto klientovi – na takto získaný kontakt lze zasílat obchodní sdělení, týkající se výrobků nebo služeb šiřitele, i bez předchozího souhlasu adresáta (klienta). Souvislost s prodejem výrobku nebo služby se vykládá nikoliv jako nutnost skutečně realizovaného prodeje, ale jako nutnost alespoň proběhlého vážného jednání o koupi, zaslání poptávky klientem apod. Takto zasílaná obchodní sdělení (každé z nich) pak musí obsahovat jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma anebo na účet odesílatele další zasílání obchodních sdělení odmítnout (tzv. opt-out). Obecně je přípustné odmítnutí formou e-mailové odpovědi na přijaté obchodní sdělení (byť odeslání takového e-mailu uživatele reálně zatěžuje a nemusí být vždy zdarma), nicméně jako uživatelsky přívětivější lze doporučit možnost kliknutí na odkaz, jímž je nesouhlas automaticky vyjádřen, nebo jiný podobně jednoduchý způsob.

Veškerá obchodní sdělení, ať už zasílaná s předchozím souhlasem adresáta nebo bez něj za výše uvedených podmínek, musí být jasně a zřetelně označena jako obchodní sdělení, nesmí skrývat totožnost odesílatele, a konečně musí obsahovat platnou adresu, na níž by adresát mohl zaslat nesouhlas s dalším zasíláním obchodních sdělení.

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte