Uveřejňování výše ceny za plnění veřejné zakázky ve smyslu § 147a ZVZ a ochrana obchodního tajemství


Klíčová slova článku veřejná zakázka, uveřejnění ceny, obchodní tajemství Datum vytvoření článku 24.10.2012 Kdy naposledy čteno 3.10.2023 09:31
Mgr. Tomáš Machurek Mgr. Tomáš Machurek
Mgr. Radek Salajka Mgr. Radek Salajka

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Karoliny Světlé 25
110 00 Praha 1
http://mt-legal.com

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“ nebo „ZVZ“), tedy ve znění po novele provedené zákonem č. 55/2012 Sb. s účinností od 1. dubna 2012, obsahuje ustanovení § 147a, které mj. upravuje problematiku uveřejňování smluv a výše skutečně uhrazené ceny.

Cílem tohoto článku je zamyšlení se nad případným střetem zájmu na uveřejňování výše ceny za plnění veřejné zakázky se zájmem na uchování obchodního tajemství ve smyslu § 17 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“ nebo „ObchZ“).

Obchodní zákoník pojem „obchodní tajemství“ vymezuje ve svém § 17, přičemž stanoví, že:

„Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.“

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte