Právní důsledky dopravní nehody


Klíčová slova článku dopravní nehoda, právní následky, přestupek, trestný čin Datum vytvoření článku 6.10.2011 Kdy naposledy čteno 13.6.2024 13:18
JUDr. Kamil Šebesta, MBA JUDr. Kamil Šebesta, MBA
Mgr. Jana Boučková

KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
CITY TOWER - Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha
http://www.ksd.cz

V poslední době se, zejména v médiích, stále více mluví o velkém počtu dopravních nehod a jejich tragických následcích. Dopravní nehoda však vyjma hmotných následků má zpravidla i následky právní spočívající v porušení některé z povinností stanovených zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), které může mít za důsledek jak odpovědnost za spáchání přestupku dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, tak odpovědnost trestněprávní ve smyslu zákona č.40/2009 Sb., trestní zákoník. Vzhledem k tomu, že o kategoriích sankcí za spáchání jednotlivých přestupků bylo napsáno mnoho odborných článků, zejména v poslední době, kdy zákon o silničním provozu doznal již po několikáté zásadních změn, rozhodli jsme se v tomto článku poukázat právě na klíčové právní povinnosti spojené s účastí na dopravní nehodě a na případnou trestněprávní odpovědnost spojenou s jejich porušením.

Jak postupovat, jste-li účastníkem dopravní nehody

V první řadě považujeme za podstatné alespoň krátce shrnout postup, jak v případě, že jste se stali účastníkem dopravní nehody, postupovat, aby byly naplněny veškeré zákonné požadavky a bylo možné co nejobjektivněji prošetřit tuto událost. Poskytujeme tento stručný exkurz nejen proto, že více jak polovina účastníků dopravních nehod neumí v případě dopravní nehody správně postupovat, jak vyplývá z průzkumu pojišťoven, ale zejména také proto, že v případě správného postupu, včetně zachycení a zdokumentování podstatných okolností dané dopravní nehody lze případným trestněprávním důsledkům zcela či přinejmenším částečným způsobem předejít, resp. je možné se z této odpovědnosti tzv. vyvinit.

Dle citace ustanovení § 47 odst. 1 zákona o silničním provozu je dopravní nehoda událostí v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

...

Zde není konec článku. Pro zobrazení plné verze všech článků se prosím přihlaste nebo se zcela zdarma registrujte