Mgr. Venuše Kubešová

Mgr. Venuše Kubešová

Venuše Kubešová je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů České advokátní komory.

Venuše Kubešová se v rámci své praxe zaměřuje zejména na obchodní a občanské právo. S oblibou se věnuje zejména oblastikorporátního práva, oblasti fúzí a akvizic, jakož i jiných přeměn společností a M&A. Bohaté zkušenosti uplatňuje při zastupování klientů v obchodních a občanskoprávních sporech a ve správním řízení. Venuše Kubešová dále poskytuje právní poradenství k problematice insolvenčního řízení a soutěžního práva, má zároveň zkušenosti se zastupováním klientů v záležitostech pracovního práva a rodinného práva.

Venuše Kubešová je naší specialistkou v oblastech korporátního práva,M&A, soutěžního práva, zastupování ve správním řízení, dále v oblastech práva nemovitostí, bytového a družstevního práva. Venuše Kubešová se také věnuje rodinnému právu a pracovnímu právu.

Venuše Kubešová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Právní služby poskytuje v českém a německém jazyce.