Mgr. Tomáš Zacha

Mgr. Tomáš Zacha

Tomáš Zacha je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je partnerem advokátní kanceláře Konečná & Zacha a je zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a jako usazený advokát na Slovesku, v Bulharsku a Rumunsku. Hovoří plynně anglicky, slovensky a rusky. Zaměřuje se na oblast duševního vlastnictví, zejména vytváření struktur a registrací průmyslových práv v tuzemsku a v zahraničí, zastupuje rovněž klienty ve sporech souvisejících s duševním vlastnictvím včetně otázek internetového práva a vlastnictví domén. Aktivně se podílí na právních službách v oblasti softwaru, autorských práv, audiovize. Podílel se na vytvoření licenční struktury pro aplikace pracující v prostředí Cloud Computingu. V oblasti závazkových vztahů se specializuje na velké dodávky investičních celků tuzemských i exportních (včetně financování) Několik let působí v oblasti energetických projektů zahrnujících konveční i obnovitelné zdroje energie v tuzemsku i v zahraničí. Úspěšně zastupoval i klienty v řadě soudních a arbitrážních řízení souvisejících s jejich obchodní a akviziční činností. Pro přední společnosti působící v oblasti průmyslu a stavebnictví prováděl reorganizace a vytvářel korporátní struktury koncernového typu s přesahy do zahraničí, a mimo jiné se podílel i na tvorbě systémů řízení korporací.