Mgr. Bc Patrik Frk

Mgr. Bc Patrik Frk

Mgr. Bc. Frk absolvoval bakalářské studium na Vysoké škole pedagogické Hradec Králové, obor sociální patologie a prevence (specializace v pedagogice), v roce 2005 na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni magisterské studium oboru právo. Od roku 1990 působil ve státní správě, advokacii se věnuje od roku 2006.

Je vědecky a pedagogicky činný na Ústavu práva a právní vědy, o.p.s. a Vysoké škole finanční a správní. Je zapsán na listině rozhodců Rozhodčího soudu České republiky a Rozhodcovského súdu Slovenskej republiky a Rozhodčího soudu při IAL SE.

Mgr. Frk se ve své činnosti zaměřuje na občanské i obchodní závazkové právo, rozhodčí řízení a správní proces. V rámci výkonu funkce rozhodce má četné zkušenosti s rozhodováním sporů o tzv. rezervační poplatky apod. Rovněž má bohaté zkušenosti v oblasti trestního práva.