Mgr. Lucie Bednářová

Lucie Bednářová pracuje v advokátní kanceláři MT Legal s. r. o. od listopadu 2008. Po ukončení studia byla zaměstnána ve státní organizaci České dráhy na obchodním úseku, kde se věnovala vedle závazkového práva praktickému zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 199/1994 Sb., o veřejných zakázkách, v tehdy platném znění. Od roku 2002 působila na Magistrátu hlavního města Prahy na odboru legislativním a právním v oddělení soukromého práva a veřejných zakázek, kde se věnovala zejména problematice veřejných zakázek a koncesí.

Má rovněž znalosti v oblasti veřejného práva, zejména pokud se týká postavení municipalit a jimi zřizovaných a zakládaných subjektů.