JUDr. Kateřina Polerecká

JUDr. Kateřina Polerecká

Kateřina Polerecká je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů České advokátní komory.

Ve své právní praxi se Kateřina Polerecká zaměřuje zejména na obchodní právo se specializací na korporátní právo.

Vedle obchodního práva se specializuje na právo nemovitostí, pracovní právo a evropské právo.

Kateřina se dále věnuje také zastupování v obchodních a občanskoprávních sporech, jakož i obhajobě ve věcech trestních.

Kateřina Polerecká je naší specialistkou v oblastech korporátního práva, zastupování v soudním a rozhodčím řízení, zastupování ve správním řízení a v oblasti pracovního práva.

Kateřina Polerecká je autorkou několika článků publikovaných v časopise Jurisprudence týkajících se evropského práva, konkrétně judikatury Evropského soudního dvora v oblasti základních lidských práv, volného pohybu osob a úpadkového řízení.

Kateřina Polerecká vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Právní služby poskytuje v českém a německém jazyce.