JUDr. Jan Páv, Ph.D.

Autor pracuje na České správě sociálního zabezpečení v mezinárodněprávním oddělení.