Mgr. Jan Hrabec

Mgr. Jan Hrabec

Mgr. Jan Hrabec se narodil 8.7.1985 v Hustopečích u Brna. V roce 2004 maturoval s vyznamenáním na Gymnáziu Hodonín. V lednu 2010 ukončil magisterský studijní program právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Diplomovou práci na téma „Právní následky porušení smlouvy v občanském právu" obhájil s výborným hodnocením. V průběhu studia získal cenné zkušenosti s advokacií jako praktikant v advokátních kancelářích, kde se zaměřoval primárně na vymáhání pohledávek. K 1.8.2013 byl zapsán do seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Mgr. Hrabec je rovněž zapsán na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při IAL SE. Hovoří anglicky, má rovněž základy německého jazyka.

Mgr. Jan Hrabec se ve své odborné praxi specializuje především na oblast smluvního práva, odpovědnosti a rozhodčího řízení.