Zrušení povinnosti předkládat souhlas finančního úřadu u fuzí obchodních společností


S účinností nového daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.), již není nadále potřebné při zániku obchodní společnosti fúzí dokládat společně s návrhem na výmaz s obchodního rejstříku souhlas příslušného finančního úřadu.

Tato změna platí od 1.1.2011 a jejím cílem je zjednodušení a zrychlení procesů fúzí obchodních společností, neboť dle předchozí právní úpravy byla finančním úřadům stanovená poměrně dlouhá 3-měsíční lhůta k vydání takového souhlasu.

Infodeska.cz