Vláda schválila způsob stanovení platové základny státních zástupců


Kabinet na své středeční schůzi projednal návrh na změnu zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců. Návrh obsahuje nový způsob stanovení platové základny pro určení platů státních zástupců, která bude vždy odpovídat 90 % platové základny pro určení platů soudců.

Cílem návrhu, který společně předložili ministr spravedlnosti a ministr práce a sociálních věcí, je obnovit tradiční vztah mezi platy soudců a státních zástupců. Ten je podle obecné úpravy od roku 1997 nastaven tak, že platová základna pro určení platů státních zástupců činí 90 % platové základny pro určení platů soudců. K vychýlení tohoto poměru ve prospěch platů soudců došlo v souvislosti s loňským nálezem Ústavního soudu, který ve vztahu k soudcům zrušil úsporná opatření stanovená obecně na rok 2010 pro představitele státní moci, soudce a státní zástupce.

V návaznosti na uvedený nález Ústavního soudu byl vůči platům soudců zvolen i mírnější postup při obdobných úsporných opatřeních na léta 2011 až 2014. Takovým postupem se ale platová základna státních zástupců v letech 2012 až 2014 dostala na úroveň 81,9 % platové základny soudců. Poslanecká sněmovna proto zvláštní úpravu platů pro státní zástupce na léta 2012 až 2014 zrušila.

Podle předloženého návrhu zákona bude platová základna pro určení platů státních zástupců vždy odpovídat 90 % platové základny pro určení platů soudců, ať už se bude jednat o platovou základnu obecnou, či o platovou základnu zvláštní, stanovenou pouze pro určité období. Díky této skutečnosti již v budoucnu nebude třeba při změně platové základny soudců pamatovat i na změnu platové základny státních zástupců, neboť ta bude automatická, a také nebude docházet ke změně poměru těchto platových základen. Vláda se tak nebude muset platy státních zástupců opakovaně zabývat i v následujících letech.

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti

Infodeska.cz